Po raz kolejny nasza Gmina znalazła się pośród samorządów z Podkarpacia, które otrzymały promesy na odbudowę infrastruktury w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W imieniu Gminy Niebylec promesę z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera odebrał Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. Pozyskana datacja w wysokości 600 000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania związanego z remontem drogi gminnej Nr 1 12212 R Jawornik - Godowa na łącznej długości 1500 mb, którego realizacja planowana jest na czerwiec - lipiec br.