Urząd Gminy Niebylec informuje, że z dniem 15-go września br. minął termin płatności III raty podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatność bez wcześniejszego wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją)

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne uregulowanie w/w należności.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.
Podatki - 17 2773 984,
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 17 2773 992.