2023 01 terminy wydawania workow

Urząd Gminy Niebylec informuje, że zmianie ulega wysokość stawki opłaty za odpady komunalne w 2023 i wynosi:

  • 21,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie w przypadku posiadania kompostownika przydomowego,
  • 23,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie, w przypadku nie posiadania kompostownika przydomowego,
  • 80,00 zł miesięcznie od osoby, stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczas złożonej deklaracji.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji, pod warunkiem, że stan liczby osób zamieszkujących nieruchomość nie uległ zmianie.

Odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2023 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z. o. o. ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Niebylec odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z dotychczas obowiązującym podziałem na miejscowości, tj.:

  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.

Harmonogram odbioru odpadów w 2023 r. dostępny jest u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Zawiadomienia o zmianie stawki, worki na odpady komunalne oraz kody kreskowe wydawane będą jednorazowo w pakiecie całorocznym przez sołtysów poszczególnych miejscowości