Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu w związku z realizacją zadania w ramach resortowego Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 przekazał w dniu 12.01.2024 r.sprawozdanie końcowe z realizacji Programu – załącznik nr 4A.

Zgodnie z umową nr S-V.50/2023/OW/PDZ dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3413,39 zł, w tym na realizację zadania 3220,75 zł, a na obsługę Programu 192,64 zł. Wykorzystano 36 815,41 zł w tym: 36 219,25 zł na realizację opieki wytchnieniowej i 596,16 złna koszty obsługi.

W ramach Programu opiekę wytchnieniową w 2023 r. przyznano 5 osobom. Sprawozdanie zostało zaakceptowano przez Wojewodę Podkarpackiego, co znalazło odzwierciedlenie w piśmie z dnia 12.03.2024 r.

 

Alicja Dopart
Dyrektor GOPS