Godło Rzeczypospolitej Polskiej z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu w związku z realizacją zadania w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 przekazał w dniu 12 stycznia 2024 r. sprawozdanie końcowe z realizacji Programu – załącznik nr 4.

Zgodnie z umową nr S-V.150/2023/AOON wykorzystano na realizację zadania 257 490,74 zł oraz dokonano zwrotu dotacji w wysokości 25 490,41 zł., w tym na realizację zadania 24 484,50 zł., a na obsługę Programu 1005,91 zł.

W ramach Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w 2023 r. przyznano 23 osobom w tym 1 dziecku. Na wynagrodzenie asystentów wydano 230 412,35 zł.

Złożone zestawienie i sprawozdanie z realizacji ww. programu zostały zatwierdzone przez Wojewodę Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia przekazania, co potwierdzono w piśmie 23.02.2024 r.

Alicja Dopart
Dyrektor GOPS