Aktualności z Gminy Niebylec

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie powołania OKW i RKW

Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie, powołana Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej Nr 39/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., podaje do publicznej
wiadomości:

1. Skład Komisji:
Przewodniczący - Marcin Dudzik-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
I Zastępca Przewodniczącego - Beata Mariola Bury-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
II Zastępca Przewodniczącego - Grzegorz Pliś-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
Członkowie:
- Tomasz Marian Berezowski-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
- Wojciech Dudek-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
- Jan Paweł Drąg-Sędzia Sądu Rejonowego w Leżajsku,
- Łukasz Oliwa-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
- Łukasz Lech Palacz-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

2. Funkcję Sekretarza Komisji pełni Paulina Ślemp - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.

3. Siedziba Komisji mieści się w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 414, IV piętro, telefon 17 867 1418.

4. Zgłoszenia list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, Komisja przyjmować będzie w swojej siedzibie, w dniach:
- 9 kwietnia 2019 r. (wt.) w godz. od 13:00 do 15:00,
- od 10 kwietnia (śr.) 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. (pt.) w godz. od 10:00do 15:00,
- 13 kwietnia 2019 r. (sob.) w godz. od 9:00 do 13:00,
- 15 kwietnia 2019 r. (pon.) w godz. od 9:00 do 15:00,
- 16 kwietnia 2019 r. (wt.) w godz. od 9:00 do 24:00.

Informacji w sprawach wyborów, członkowie Komisji udzielać będą w terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów, a w dniach od 17 kwietnia 2019 r. do 23 maja 2019 r. w każdy dzień roboczy w godz. od 10:00 do 15:00 oraz w dniu 26 maja 2019 r. w godz. od 7:00 do 21:00.

Treść komunikatu