Węgiel

Informujemy, że Gmina Niebylec będzie realizowała zapisy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego tj. węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe.

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, będą miały możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie do 2000 zł za tonę. Kwota ta nie będzie obejmować kosztów transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu opału po preferencyjnej cenie będą uprawnione osoby w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowegozgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyć osób, które już nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę na sezon grzewczy 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie do 2000 zł w następujących transzach:
– do końca tego roku – można będzie nabyć 1,5 tony węgla,
– od 1 stycznia – 30 kwietnia 2023 roku – kolejne 1,5 tony opału.

Gmina Niebylec nie będzie mieć wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Osoby, które chcą zakupić węgiel po preferencyjnej cenie, powinny złożyć wniosek o jego zakup. Można tego dokonać w następujący sposób:
– osobiście w Urzędzie Gminy Niebylec,
– przesłać na adres:
Urząd Gminy Niebylec
38-114 Niebylec 170

– przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /j72sg60bns/skrytka (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)

Po pozytywnej weryfikacji wniosku z chwilą dostarczenia do Gminy węgla, pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się w celu uzgodnienia dalszego postępowania w sprawie zakupu węgla.

Więcej informacji pod nr telefonu 17 277 30 02.

Wniosek do pobrania:

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO