Referat Finansowo Budżetowy - w zakres jego zadań wchodzą zagadnienia związane z przygotowywaniem projektu budżetu Gminy, jego realizacją oraz regulowaniem należności z wierzycielami. Kierownikiem referatu jest skarbnik Gminy - p. nr 6 I piętro. Integralną częścią referatu są stanowiska pracy do spraw realizacji podatków i opłat wiejskich - p. nr 3 I piętro, tel. 172773002

REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY Nr tel. Nr pok.
Skarbnik Gminy, przygotowywanie projektu i realizacja budżetu Edward Wolanin   172773002, 172773985 5
Kierownik Referatu, sprawozdawczość i księgowość budżetowa Magdalena Wójcikowska 172773002, 172773986 6
Kadry, płace i rozrachunki z kontrahentami Anna Irzyk 172773002, 172773986  6
Księgowość budżetowa Mariola Pięciak 172773002, 172773987 7
Podatek od środków transportowych, podatek Vat Monika Nieroda 172773002, 172773987 7
Księgowość podatkowa Agnieszka Marczak 172773002, 172773984 4
Podatki i opłaty wiejskie, zaświadczenia, egzekucja Monika Bator-Ciura 172773002, 172773984 4
Podatki i opłaty wiejskie Aneta Pałys 172773002, 172773984 4