Sesje Rady Gminy Niebylec

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji - przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Przyjęcie informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących  grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodszych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niebylec,
3) przyjęcia ramowego programu działania Rady Gminy na okres kadencji 2018-2023,
4) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza