Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  • maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Niebylec;
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Niebylec nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza