Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
  3. Przyjęcie informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego Gminy Niebylec.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2024;
  • zmiany uchwały Nr LXII/397/2023 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Niebylcu;
  • przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Niebylcu poprzez zmianę jego siedziby;
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.;
  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza