Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  • utworzenia Żłobka Samorządowego w Niebylcu,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.,
  • ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.,
  1. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Niebylec za 2023 r.
  2. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2024 r.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Koza