Kadencja 2024 - 2029

  1. Smela Sławomir – Przewodniczący

  2. Wyżykowska Małgorzata – Wiceprzewodnicząca

  3. Ciepielowski Antoni – Członek

  4. Drążek Wojciech – Członek

  5. Klimek Eugeniusz – Członek

  6. Pilch Tomasz – Członek

  7. Piwowar Bartłomiej – Członek

  8. Smela Grzegorz – Członek