Infografika Programu Czyste Powietrze

Informujemy, że od 20 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Niebylcu działa Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać niezbędne informacje o Programie oraz skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-140 Niebylec 170, poj. Nr 16, czynny we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-15:00.

Zapraszamy !!!