Obraz z treścią: REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE - STATYSTYKA GMINY NIEBYLEC Dane obejmują okres od początku trwania Programu do 31.12.2023 r. dla Gminy Niebylec przedstawiają się następująco: Powiat STRZYŻOWSKI, Gmina NIEBYLEC, Liczba złożonych wniosków 186 szt., Liczba zawartych umów 165 szt., Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) 92 szt., Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 1612770,70 zł, Przedsięwzięcia zrealizowane w części i w całości 119 szt., Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 2421603,16 zł Więcej informacji o programie znajdą państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/