Powiat	STRZYŻOWSKI, Gmina	NIEBYLEC, Liczba złożonych wniosków	133 szt., Liczba złożonych wniosków	133 szt., Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) 80 szt., Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 1 288 076, 41 zł, Przedsięwzięcia zrealizowane w części i w całości 99 szt., Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji  1 739 639, 27 zł. Więcej informacji o programie znajdą państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/