2022 10 czyste powietrze 02

W nawiązaniu do §2 pkt. 1 ppkt. 16) aneksu porozumienia z gminami, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnia kwartalne statystyki dotyczące realizacji PP Czyste Powietrze w podziale na poszczególne gminy. Dane obejmują okres od początku trwania Programu do 30.12.2022 r. dla Gminy Niebylec przedstawiają się następująco:

Grafika z tabelą o treści: Powiat STRZYŻOWSKI, GminaNIEBYLEC, Liczba złożonych wniosków 123, Liczba zawartych umów 114, Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 90, Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji (w zł) 1518561,43

Więcej informacji o programie znajdą państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/