Zjęcie drogi, drzew i przejazdu przez most

W związku z licznymi prośbami mieszkańców miejscowości Baryczka, ruch na moście k. Kościoła zostaje przywrócony. Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo, prosimy o przestrzeganie ograniczenia tonażu i zastosowanie się do znaków.