Plakat z mapą Polski w barwach biało-czerwonych o treści: KWALIFIKACJA BEZ OBAW Udział w kwalifikacji wojskowej to obowiązek obywatelski KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ: KATEGORIA A zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej, KATEGORIA B czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostanę ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność, KATEGORIA D niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej KATEGORIA E trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi obrony.