Infografika o treści: Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie, reprezentantów trzech sektorów: publicznego, społecznego oraz gospodarczego tj. lokalnych liderów, przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, członkiń KGW, klubów sportowych, przedsiębiorców, rolników, sołtysów oraz osoby fizyczne mające na uwadze rozwój swoich miejscowości oraz aktywnego udziału w tworzeniu ww. dokumentu i wspólnego wypracowania optymalnej ścieżki rozwoju obszaru objętego LSR w nowym okresie programowania poprzez udział w otwartych spotkaniach warsztatowych w każdej z Gmin. Gmina Czudec Sala Widowiskowa w Urzędzie Gminy w Czudcu ul. Starowiejska 6 38-120 Czudec 04.07.2022 roku godzina od 13:00 do 15:30, Gmina Niebylec Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu Niebylec 182a 38-114 Niebylec 04.07.2022 roku godzina od 16:00 do 18:30, Gmina Wielopole Skrzyńskie Budynek Kulturalno-Oświatowy w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 244 39-110 Wielopole Skrzyński 05.07.2022 roku godzina od 12:00 do 14.30 Czekamy na Państwa pomysły i propozycje, jednocześnie zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniach Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Tel. 17-276-47-96, e.mail: ckpodkarpacie@czudec.pl, www.ckpodkarpacie.eu

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania 2021-2027.
Dokument strategiczny zostanie opracowany z udziałem lokalnej społeczności.
Jedną z metod udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu są spotkania konsultacyjne, które zostaną przeprowadzone w każdej z gmin członkowskich (Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie).
Celem spotkań konsultacyjnych jest opracowanie wspólnych kierunków działań dla naszego obszaru na nowy okres programowania 2021-2027. Podczas spotkań zostaną przedstawione informacje nt. założeń nowego RLKS -innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo.
Wszystkie potrzeby obszaru zostaną zebrane w formie badań Państwa opinii i posłużą do określenia celów, a w przyszłości podziału środków w ramach przyszłego budżetu LGD.