KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY Z UJĘCIA WŁASNEGO SP JAWORNIK oraz SP Nr 2 LUTCZA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z ujęcia Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jawomiku oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Wyniki badania wody zawarte zostały w sprawozdaniach z badań przeprowadzonych przez SOS Polska sp.z.o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna. Badania pobranych próbek wody wykazały, że woda w badanych próbkach odpowiada wymogom określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Szkoły Podstawowej im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Pełna treść komunikatów w załączeniu:

Załączniki:
Pobierz plik (2018-12-12_PPIS.pdf)Komunikat PPIS w Strzyżowie[pdf]