Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późno zm.).

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte w załączniku lub w Biuletynie Informacji Publicznej – Nabór - Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku.