Urząd Gminy Niebylec informuje, iż opłata za IV ratę za odpady komunalne oraz podatek rolny nie będzie możliwa do uiszczenia u Sołtysa wsi Połomia (ze względu na jego nieobecność).
Wpłat należy dokonać przelewem na rachunek Urzędu Gminy, Niebylec 170, 38-114 Niebylec

Nr konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

80 9168 1030 0260 1007 2000 0430.

Nr konta bankowego dla opłat za podatek rolny

71 9168 1030 0260 1007 2000 0010.

Ponadto istnieje możliwość otrzymania dowodu wpłaty:

-na odpady komunalne - pok. nr 7 w Budynku USC, Niebylec 183,

-na podatek rolny - pok. nr 4 w Urzędzie Gminy Niebylec, Niebylec 170.

W przypadku wpłat dokonywanych w Banku Spółdzielczym w Niebylcu nie jest naliczana dodatkowa prowizja za dokonanie wpłaty.