Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1385), Wójt Gminy Niebylec zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Niebylec - aktualizacja na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2038”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu w sposób zwyczajowo przyjęty w budynkach Urzędu Gminy Niebylec na okres 21 dni, ti. od 28.08.2023 r. do 18.09.2023 r.

Dokument jest również dostępny na stronie internetowej: https://bip.niebylec.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec o wyłożeniu do wglądu publicznego "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Niebylec - aktualizacja na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2038"

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Niebylec - aktualizacja na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2038