Do Urzędu Gminy Niebylec wpłynęło zawiadomienie z firmy ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY W Kielnarowej o zamknięciu drogi gminnej nr 112227 R Lutcza - Szopówka w km 0+000 - 0+560 w miejscowości Lutcza od 26 czerwca 2023 r. Zamknięcie na związek z rozpoczęciem prac remontowych na moście

Grafika o treści: ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY KIELNAROWA 20, 36-020 TYCZYN NIP:813-02-03-148 Tel./Fax: 17 2219311,17 2299677,17 2302166 www.jar.itl.pl e-mail: biuro@jar.itl.pl WYROBY BETONIARSK1E I USŁUGI TARTACZNE Kielnarowa, dnia 26.06.2023 r. ZAWIADOMOMIENIE Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 W związku z realizacją zadania pn.” REMONT DROGI GMINNEJ NR 112227 R LUTCZA - SZOPÓWKA W KM 0+000 - 0+560 W MIEJSCOWOŚCI LUTCZA” informujemy iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy prace remontowe na moście w związku z czym w najbliższych dniach droga będzie nieprzejezdna