Logotyp Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Badanie ankietowe ma na celu analizę społeczno-gospodarczą dla obszaru Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie. Bardzo prosimy o włączenie się w przygotowanie dokumentu strategicznego i wypełnienie ankiety, która pozwoli na wypracowanie celów i przedsięwzięć, które będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych zgłaszaniem swoich propozycji do Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027 prosimy o wypełnienie karty projektu.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMs2ybT810NODkaC8JbXe4zHg3cvocg0ljRettKtGevASzZw/viewform?usp=sf_link

Ankieta orasz Karta projektu jest również dostępna w wersji papierowej w biurze  LGD C. K. Podkarpacie adres:  ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Ankietę można również pobrać w wersji pdf – wydrukować, wypełnić i odesłać lub dostarczyć do biura LGD  w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna, osobiście).

pdfAnkieta w formacie pdf

docKarta projektu w formacie doc