Istnieje możliwość nabycia książki – pamiętnika Andrzeja Urbana z Lutczy, pt. Pamiętnik. Mój ród, moja rodzina i moje przy niej losy, w opracowaniu dr Antoniego Chuchli i prof. Kazimierza Ożoga.

 Pamiętnik, jest książką, zawierającą stosunek autora, a przez niego całej warstwy chłopskiej i mieszkańców Lutczy do ważnych wydarzeń, mających miejsce w latach 1900-1935, takich jak I wojna światowa, odzyskanie niepodległości, wojna polsko-bolszewicka 1920 r. Jest to także książka o miłości: synowskiej, matczynej, rodzicielskiej, miłości do ojczyzny oraz miłości mężczyzny do kobiety.

Książkę – cenie 20 zł. – nabyć można w sekretariacie Urzędu Gminy w Niebylcu.