Zespół Szkół w Lutczy

Zespół Szkół w Lutczy - Tel. 017 277-36-04 Dyrektor Zespołu mgr Antoni Baszak. W skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lutczy z oddziałem zerowym oraz Gimnazjum sześciooddziałowe. W Szkole Podstawowej uczy się 131 uczniów a w gimnazjum 156 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 5 nauczycieli mianowanych, 13 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 stażysta. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.