Zespół Szkół w Konieczkowej

Zespół Szkół w Konieczkowej - Tel. 017 746-40-00 Dyrektor Zespołu mgr Bernadeta Wolan W skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa szkoła podstawowa z oddziałem zerowym, oraz sześciooddziałowe gimnazjum. W Szkole Podstawowej uczy się 98 uczniów, a w gimnazjum 171 uczniów. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli kontraktowych, 8 nauczycieli dyplomowanych, 14 nauczycieli mianowanych oraz 1 stażysta. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski