Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie i Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Strzyżowie
ZAPRASZAJĄ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub niepracujących w wieku 18-24, nieuczących się i nie szkolących oraz zamieszkujących teren województwa podkarpackiego
W ramach projektu uczestnikom oferujemy:
- bezpłatny kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym,
- kurs językowy,
- kurs komputerowy,
- kurs prawo jazdy kat. B,
- trzymiesięczny płatny staż zawodowy
Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie w trakcie zajęć.
Ilość miejsc ograniczona !!!
Zapraszamy do biur OHP w Strzyżowie:
Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3 wejście od strony parkingu GS SCH Tel: 17 276 51 49
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8 IV piętro budynek MGOPS Tel. 17 276 55 95 Osoby do kontaktu: Bartosz Stec, Urszula Drogoń