Bezpłatna pomoc w wypełnieniu i wysłaniu zeznań podatkowych

W Urzędzie Skarbowym w Strzyżowie możesz wypełnić i wysłać przez internet (bezpłatnie) zeznanie podatkowe za 2015 r. GWARANTUJEMY fachową pomoc *)  
Z A P R A S Z A M Y !!!

*) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie informuje, iż pomoc pracowników U.S. w Strzyżowie w sporządzaniu zeznania nie jest równoznaczna z weryfikacją  jego prawidłowości.