W dniu 18 października 2013 r. delegacja w składzie Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec, Antoni Chuchla – sekretarz Gminy oraz Jacek Boho – sekretarz Powiatu, wzięli udział w uroczystości odsłonięcia popiersia prof. Tadeusza Wojtaszka, rektora Wyższej Szkoły Rolniczej, a później Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w latach 1972-1981. Na uroczystość, która wpisała się w obchody 60. rocznicy założenia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, poza odsłonięciem popiersia prof. Tadeusza Wojtaszka, złożyły się:

  1. wystąpienia Rektora i Prorektorów Uniwersytetu, którzy przedstawili jego historię, teraźniejszość i przyszłość,

  2. wręczenie medali jubileuszowych,

  3. referat prof. Stanisława Cebuli „Życie i działalność prof. dr hab. Tadeusza Wojtaszka”.

     

Popiersie prof. Tadeusza Wojtaszka umieszczone zostało w parku na kampusie Uniwersytetu Rolniczego, obok budynku Wydziału Ogrodniczego, którego twórcą i założycielem był prof. Wojtaszek, a jego odsłonięcia dokonał Rektor prof. Włodzimierz Sady oraz córki Profesora, Grażyna i Elżbieta, w obecności profesorów Uniwersytetu, przyjaciół, znajomych i wychowanków Profesora. W odsłonięciu popiersia Profesora uczestniczył także poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Gołujuch, reprezentant ziemi podkarpackiej i absolwent Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Bardzo miłym było spotkanie z córkami prof. Tadeusza Wojtaszka, które wspominały Ojca oraz ich pobyty w Lutczy.

Nasza obecność w Krakowie i udział w uroczystości odsłonięcia popiersia prof. dr hab. Tadeusza Wojtaszka spowodowana była tym, że Profesor pochodził z Lutczy, tutaj się urodził oraz spędził dzieciństwo i młodość, tutaj uczestniczył w walce o niepodległość Ojczyzny i stąd wywieziony został na Sybir, skąd powrócił dopiero w 1947 r. Dla środowiska akademickiego Krakowa, ale także dla nas jego rodaków, rola Profesora była nie do przecenienia. To On był twórcą Wydziału Ogrodniczego ówczesnej Akademii Rolniczej oraz budowniczym znacznej części infrastruktury uniwersyteckiej, a pod Jego kierownictwem Akademia Rolnicza odnosiła znaczące sukcesy naukowe, zyskując pozycję w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym. Profesor zawsze okazywał dużo serca i empatii studentom wywodzącym się z Podkarpacia, szczególnie zaś z ówczesnego województwa rzeszowskiego.

W tym miejscu pragnę przypomnieć, że w latach 80. było dwóch rektorów Uczelni krakowskich pochodzących z Lutczy: jednym był właśnie prof. Tadeusz Wojtaszek, drugim natomiast prof. Stanisław Panek, rektor AWF w Krakowie.