BONUS FREKWENCYJNY DLA GMIN DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW 250 TYS. ZŁ z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych ZA FREKWENCJĘ PONAD 60% W WYBORACH 250 TYS. ZŁ z przeznaczeniem na lokalne kluby sportowe ZA FREKWENCJĘ PONAD 60% W WYBORACH MILION ZŁ z przeznaczeniem na remizy DLA GMINY ZA NAJWIĘKSZĄ W POWIECIE FREKWENCJĘ W WYBORACH MILION ZŁ z budżetu obywatelskiego na dowolny cel DLA GMINY ZA NAJWIĘKSZĄ W POWIECIE FREKWENCJĘ W WYBORACH MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Robert Telus