Plakat o treści: Wójt Gminy Niebylec, Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu,Parafia w Baryczce zapraszają na Dożynki Gminne 14 sierpnia 2022 r. Godz. 15.00 plac obok Domu Wiejskiego w Baryczce.   W programie: Godzina 15.00 Uroczysta polowa Msza święta Godzina 16.00 Rozpoczęcie dożynek, powitanie gości, przemówienia okolicznościowe, występ grupy śpiewaczej „Baryczany”, wręczenie odznaczeń im. Św. Izydora Oracza, przegląd wieńców dożynkowych, występ kapeli ludowej „Jany” z GOK Niebylec Godzina od 18.00 do 22.00 Zabawa taneczna z zespołem MUZA  Inne atrakcje: rękodzieło artystyczne, stoiska z miodami, serami, gastronomia, darmowe wesołe miasteczko, loteria fantowa  Współorganizatorzy: sołectwo, OSP i Koło Gospodyń Wiejskich w Baryczce