Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że w dniach od 20 do 31 sierpnia 2021 r. w godzinach od 9.00 do 10.30 będą wydawane artykuły żywnościowe,  po wcześniejszym zakwalifikowaniu osoby lub rodziny.

Do otrzymania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby posiadające skierowania wydawane przez GOPS Niebylec oraz osoby aktualnie kwalifikowane przez GOPS Niebylec. Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1 542,20 zł, oraz w przypadku osoby  w rodzinie 1 161,60 zł.
    
Kontakt telefoniczny: 17 2773 046, 531 982 416.