Zdjęcie osoby z opaską bezpieczeństwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o kontynuacji przez Gminę Niebylec, Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w wieku 60 lat i więcej w ich miejscu zamieszkania poprzez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Zainteresowanych otrzymaniem opaski bezpieczeństwa prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niebylcu, tel. 17 2773 046 lub 531 982 416.