Zdjęcie osoby z opaską bezpieczeństwa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu kontynuuje program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób starszych i samotnych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy.
W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zainteresowanych otrzymaniem opaski bezpieczeństwa prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niebylcu, tel. 17 2773046, 531982416.