Plakat o wymiarach około A4, w kolorze biało-czerwonym. Na górze widnieje flaga Polski. Poniżej flagi znajduje się napis "DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO". W centralnej części plakatu znajduje się duży napis "FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY". Pod napisem "FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY" znajduje się napis "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ". Poniżej tego napisu znajduje się informacja o edycji programu: "- EDYCJA 2024". Po prawej stronie plakatu widnieje kwota dofinansowania: "DOFINANSOWANIE 441170,40 zł". Pod kwotą dofinansowania znajduje się informacja o całkowitej wartości projektu: "CAŁKOWITA WARTOŚĆ 441 170,40 zł".