Grafika o treści DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. DOTACJA CELOWA 105 000 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO 150 000 zł