Grafika informacyjna o treści: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 DOFINANSOWANIE 39 764,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 39 764,00 zł.