Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Niebylec informuje, co następuje: W dniu 15 marca 2024 r. o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec, II piętro, pok. 11 (sala konferencyjna) odbędzie się losowanie w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niebylec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.