Grafika o treści INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu wchodzą:  Jerzy Piotr Pięciak Przewodniczący Komisji Ewelina Pszonka Zastępca Przewodniczącego Komisji Aneta Cieplechowicz-Petyniak Członek Komisji Janusz Mariusz Dobrowolski Członek Komisji Magdalena Gadamska Członek Komisji Joanna Sołtys Członek Komisji Katarzyna Joanna Stanisławczyk Członek Komisji Agnieszka Maria Szarek Członek Komisji Mariola Agata Wojewoda Członek Komisji  2. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu mieści się: w Urzędzie Gminy Niebylec, Niebylec 170, 38-114 Niebylec, tel. 663140156  3. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach: 29 luty od godziny 8:00 do godziny 15:30 1 marca od godziny 8:00 do godziny 15:30 2 marca od godziny 8:00 do godziny 10:00 4 marca od godziny 8:00 do godziny 16:00 5 marca od godziny 13:00 do godziny 15:00 6 marca od godziny 13:00 do godziny 15:00 7 marca od godziny 13:00 do godziny 15:00 8 marca od godziny 13:00 do godziny 15:00 11 marca od godziny 13:00 do godziny 15:00 12 marca od godziny 13:00 do godziny 15:00 13 marca od godziny 13:00 do godziny 15:00 14 marca od godziny 13:00 do godziny 15:00  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu Jerzy Piotr Pięciak