Materiały szkoleniowej dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Poniżej przedstawiamy do celów wyłączenie szkoleniowych prezentacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych z gminy Niebylec.
Wiążące pozostają nadal wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.