Szkoła Podstawowa w Lutczy Nr 2

Szkoła Podstawowa w Lutczy Nr 2 - Tel. 017 746-34-77 Dyrektor Szkoły mgr Maria Jarzyło Jest to sześcioklasowa szkoła podstawowa z klasami łączonymi oraz oddziałem zerowym. W szkole podstawowej uczy się 57 uczniów. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel kontraktowy, 4 nauczycieli mianowanych oraz 6 nauczycieli dyplomowanych. Przy szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.