Odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie gminy zmianie ulegają zasady wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady odbierane będą przez firmę: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36–030 Błażowa, wyłonioną przez gminę w drodze przetargu. Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z częstotliwością dwa razy w miesiącu.

Czytaj więcej: Odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

Trasy odbioru odpadów komunalnych

W załączeniu poniżej prezentujemy szacunkowe trasy odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Niebylec. Trasy dostępne są jako plik .jpg oraz plik .kml umożliwiający dokładniejszą analizę przy użyciu oprogramowania Google Earth (dostępne nieodpłatnie). Możliwe jest również dokonanie konwersji pliki .kml do dowolnego formatu obsługiwanego przez większość urządzeń GPS przy pomocy oprogramowania GPSBabel dostępnego nieodpłatnie (http://www.gpsbabel.org/)

Załączniki:
Pobierz plik (Gmina Niebylec.kml)Gmina Niebylec.kml[Możliwość otawrcia w programie Google Earth, GPSBabel oraz serwisie mapy.google.pl]
Pobierz plik (Gmina Niebylec.jpg)Gmina Niebylec.jpg[Popularny format graficzny]

Odpady - nowe zasady gospodarowania

Szanowni Mieszkańcy,

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z w/w ustawy odpady komunalne z zamieszkałych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy od 1 lipca 2013 r. będzie odbierała firma wyłoniona przez gminę w drodze przetargu.

Mieszkańcy nie będą podpisywali indywidualnych umów z firmami wywozowymi, tylko uiszczą opłatę, w ramach której gmina wyposaży gospodarstwa w worki na odpady i zapewni ich odbiór.

Czytaj więcej: Odpady - nowe zasady gospodarowania

Terminarz wypełniania i składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejscowość

 

Termin

Godziny

Miejsce

 

Baryczka

 

17 kwietnia 2013 r. (środa)

18 kwiecień 2013 r. (czwartek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

8.3o – 13.oo

 

 

 

Dom Ludowy

 

Blizianka

 

 

16 kwietnia 2013 r. (wtorek)

17 kwietnia 2013 r. (środa)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

 

Szkoła Podstawowa

 

Gwoździanka

 

 

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

19 kwietnia 2013 r. (piątek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

 

 

Dom Ludowy

 

Gwoźnica Dolna

 

16 kwietnia 2013 r. (wtorek)

17 kwietnia 2013 r. (środa)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

8.30 – 13.oo

 

 

Dom Strażaka (sołtysówka)

 

Gwoźnica Górna

 

17 kwietnia 2013 r. (środa)

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

19 kwietnia 2013 r. (piątek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

8.30 – 13.oo

 

 

Dom Ludowy

 

Jawornik

 

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

19 kwietnia 2013 r. (piątek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

Dom Strażaka

Klub

Dom Strażaka

 

Konieczkowa

 

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

19 kwietnia 2013 r. (piątek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

 

Dom Strażaka

 

Lutcza

 

16 kwietnia 2013 r. (wtorek)

17 kwietnia 2013 r. (środa)

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

8.3o – 13.oo

 

 

Dom Strażaka

 

Niebylec

Małówka

 

16 kwietnia 2013 r. (wtorek)

17 kwietnia 2013 r. (środa)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

 

Świetlica Urzędu Gminy

 

Połomia

 

16 kwietnia 2013 r. (wtorek)

17 kwietnia 21013 r. (środa)

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

 

Dom Strażaka

Uchwały podjęte w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwały Rady Gminy Niebylec podjęte w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załączniki:
Dostęp do URL (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2881/akt.pdf)XXII/143/2012[Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec]
Dostęp do URL (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/1479/akt.pdf)XXVI/159/2013[Uchwała nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec.]
Dostęp do URL (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/1480/akt.pdf)XXVI/160/2013[Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niebylec.]