Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Link do treści Postanowienia nr 62/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Wyciąg postanowienia dotyczący OKW w Gminie Niebylec