Sesja Rady Gminy Niebylec na zakończenie roku

W dniu 28 grudnia 2011 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbyła się ostatnia w mijającym roku sesja Rady Gminy Niebylec. Udział w niej wzięli radni, sołtysi wsi, wójt gminy Zbigniew Korab, sekretarz Antoni Chuchla, skarbnik Edward Wolanin oraz ks prałat Stanisław Stęchły proboszcz parafii pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu. Na program sesji złożyły się podsumowania prac poszczególnych stałych komisji rady gminy oraz przyjęcie planu pracy na rok przyszły.

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy Niebylec na zakończenie roku

Narodowe Święto Niepodległości 2011

Narodowe Święto Niepodległości przypadające na 11 listopada jak można wyczytać w preambule ustawy sejmowej z 1989 roku o ustanowieniu tegoż święta jest obchodzone dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość. Różnie wyglądają jego obchody: począwszy od głównych z udziałem najwyższych władz państwowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, aż po uroczystości lokalne. Na naszym terenie uroczystości gminne już od kilku lat mają niezmienny charakter: rozpoczynają się od mszy św. w kościele parafialnym pw Znalezienia Krzyża Św., a kończą pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszko w Niebylcu.

Czytaj więcej: Narodowe Święto Niepodległości 2011

Złote Gody 2011

Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych zakładających rodziny. Uroczyste spotkanie par obchodzących brylantowe , szmaragdowe i złote gody małżeńskie odbyło się 26 października 2011r w Domu Kultury w Niebylcu.

Czytaj więcej: Złote Gody 2011

Medale za Zasługi dla Obronności Kraju

Miło nam zakomunikować o wyróżnieniu trzech małżeństw z gminy Niebylec medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju, przyznanymi przez Ministra Obrony Narodowej RP. Odznaczenia przyznane zostały za wychowanie co najmniej 3-ch synów, którzy pełnili bądź pełnią wzorową służbę wojskową. Uroczyste wręczenie medali obyło się 31 marca 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

Czytaj więcej: Medale za Zasługi dla Obronności Kraju