Zmiana statutów sołectw

Zmiana statutów nastąpi w części dotyczącej wyborów sołtysów wsi i wynika z dwóch przyczyn:

  1. dotychczasowe statuty, w sprawach nieuregulowanych zawierały odwołania do ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Ordynacja ta została zastąpiona ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, która weszła w życie od stycznia 2012 r., wskutek czego nie ma aktu prawnego, do którego odwoływały się statuty, w części dotyczącej wyborów,
  2. nowele do statutów są realizacją wniosków i postulatów zgłaszanych po pierwszych powszechnych wyborach sołtysów w 2011 r.

    Główne kierunki zmianZmiana statutów sołectw

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2013

222 rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęła się od przemarszu strażaków z jednostek OSP gminy Niebylec, samorządowców, delegacji szkół oraz Orkiestry Dętej z Niebylca i mażoretek spod budynku wielofunkcyjnego GOK do kościoła parafialnego w Niebylcu. Tradycyjnie święto to w gminie Niebylec połączone jest z dniem strażaka przypadającym dzień później, stąd obecność znacznej liczby druhów.

Czytaj więcej: Święto Narodowe Trzeciego Maja 2013

Narodowe Święto Niepodległości 2012

Gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, orkiestry dętej oraz przedstawicieli samorządu i instytucji z terenu gminy Niebylec do kościoła parafialnego pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu. Uroczystości zapoczątkowała msza św. koncelebrowana przez ks. prałata Stanisława Stęchłego, ks. Czesława Goraja - proboszcza miejsca oraz ks. wikariusza Mariusza Korbeckiego.

Czytaj więcej: Narodowe Święto Niepodległości 2012