Złote Gody- jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego

Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę.

Czytaj więcej: Złote Gody- jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego

Odsłonięcie popiersia prof. dr hab. Tadeusza Wojtaszka w Krakowie

W dniu 18 października 2013 r. delegacja w składzie Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec, Antoni Chuchla – sekretarz Gminy oraz Jacek Boho – sekretarz Powiatu, wzięli udział w uroczystości odsłonięcia popiersia prof. Tadeusza Wojtaszka, rektora Wyższej Szkoły Rolniczej, a później Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w latach 1972-1981. Na uroczystość, która wpisała się w obchody 60. rocznicy założenia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, poza odsłonięciem popiersia prof. Tadeusza Wojtaszka, złożyły się:

  1. wystąpienia Rektora i Prorektorów Uniwersytetu, którzy przedstawili jego historię, teraźniejszość i przyszłość,

  2. wręczenie medali jubileuszowych,

  3. referat prof. Stanisława Cebuli „Życie i działalność prof. dr hab. Tadeusza Wojtaszka”.

    Czytaj więcej: Odsłonięcie popiersia prof. dr hab. Tadeusza Wojtaszka w Krakowie

Setny jubileusz pani Anny Gorlickiej z Blizianki

Dokładnie 7 października 2013 r. pani Anna Gorlicka z Blizianki obchodziła imponująca setną rocznicę urodzin. Dostojna stulatkę odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy w Niebylcu - Zbigniew Korab wójt gminy oraz Zofia Leszczak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu. Z życzeniami w dniu urodzin pani Anny przybył również ks. Henryk Mazur proboszcz parafii pw Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance, Wojciech Furtek przedstawiciel PT KRUS w Strzyżowie oraz sołtys wsi Antoni Szostak. Wszyscy złożyli jubilatce urodzinowe życzenia i wspólnie z najbliższą rodziną oraz z muzykami z kapeli Jany odśpiewali „200 lat”.

Czytaj więcej: Setny jubileusz pani Anny Gorlickiej z Blizianki

100 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Lutczy

5 października 2013 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Lutczy obchodziło swój uroczysty setny jubileusz. Podczas uroczystości towarzyszącemu jubileuszowi ta organizacja zrzeszająca Panie z Lutczy otrzymała pamiątkowy medal przyznawany przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z okazji jubileuszu 150 - lecia Kołek Rolniczych oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na ręce przewodniczącej KGW w Lutczy delegacja samorządu gminnego (Zbigniew Korab-wójt gminy Niebylec, Danuta Lęczna- przewodnicząca Rady Gminy oraz Antoni Chuchla – sekretarz Urzędu Gminy) wręczyła okolicznościową grawerowaną tablicę. Ponadto zasłużone członkinie koła otrzymały dyplomy.

Czytaj więcej: 100 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Lutczy