Święto Narodowe Trzeciego Maja 2016

Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja w Niebylcu odbyły się okolicznościowe uroczystości połączone ze Świętem Strażaków. Obchody rozpoczęły się od Mszy św. w intencji Ojczyzny koncelebrowanej przez ks. dr Czesława Goraja – proboszcza parafii pw. Znalezienia Krzyża w Niebylcu oraz ks. Pawła Smolenia wikariusza, który wygłosił kazanie. Po po zakończonej mszy poczty sztandarowe strażaków, szkół oraz delegacje prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Niebylca i mażoretki udali się pod pomnik św. Floriana.  Przed pomnikiem złożony został meldunek przez druha Stanisława Daszykowskiego – Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Niebylcu, który przyjął Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec, a następnie wygłosił okolicznościową mowę.

Czytaj więcej: Święto Narodowe Trzeciego Maja 2016

Narodowe Święto Niepodległości

Podobnie jak w latach poprzednich uroczystośc 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych OSP, szkół oraz strażaków do kościoła parafialnego pw. Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu. Odprawiona została tam Msza św. w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez ks. prałata Stanisława Stęchłego, ks. Czesława Goraja – proboszcza miejsca oraz ks. Pawła Smolenia - wikariusza. Następnie uczestnicy uroczystości przenieśli się na plac obok pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie druh Stanisław Daszykowski komendant gminny ZG ZOSP RP złożył meldunek Zbigniewowi Korabowi wójtowi gminy Niebylec, jak również nastąpiło odegranie hymnu i wciągnięcie flagi Polski na maszt. Po wygłoszonym okolicznościowym przemówieniu wójta gminy delegacje instytucji, organizacji, szkół oraz osoby prywatne składały kwiaty pod pomnikiem. Uroczystość zakończona została koncertem pieśni patriotycznej w wykonaniu Orkiestry Dętej z Niebylca oraz przemarszem strażaków.

Czytaj więcej: Narodowe Święto Niepodległości

Informacja o realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2015 rok

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Niebylec w 2015 roku.”

w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, Część II‑Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Zadanie zrealizowano przy udziale:

  • środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 3 299,10 zł,
  • środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 4 713,00 zł,
  • środków własnych jst:  15 272,35 zł

Odznaczenia Prezydenta RP dla jubilatów z Gminy Niebylec

27 października 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wszystkich przybyłych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Niebylcu Zofia Leszczak.

Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50  i więcej lat są nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16.10.1992r o orderach i oznaczeniach (Dz.U.90 poz.450 ze zm.) specjalnym medalem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony jaśnieje napis „’Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a z drugiej widnieją dwie srebrzyste róże.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznając Dostojnym Jubilatom medale przekazał również życzenia i gratulacje.

Czytaj więcej: Odznaczenia Prezydenta RP dla jubilatów z Gminy Niebylec